SIÊU DIỄN ĐẠT 4.0

Bài 1: Xây Dựng "Be" Cảm Hứng

Đầu tiên, hãy xem video hướng dẫn chi tiết các bước bên dưới

Sau khi xem xong, hãy Hãy viết ra kịch bản 5 bước của công thức xây nhân vị đầy cảm hứng, sau đó hãy bật bài nhạc "Victory" và ghi âm hoặc quay video (có hoặc không có mặt của bạn đều được) để ghi lại giọng đọc của bạn với 5 bước một cách đầy cảm hứng nhất có thể từ đó xây dựng được hình ảnh hướng đến trong tâm thức trong khóa huấn luyện này.
Sau đó, hãy gửi bài tập lên nhóm kín và ghi hashtag là #thuthach1.

©2024 Allrights reserved by WONKA