SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ

Bài 11 - GPNT Với Đồ Vật Kỷ Niệm

Đầu tiên, hãy xem video bên dưới:

Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây...

Hãy lựa chọn ít nhất 5 món đồ quen thuộc. Và hãy chia sẻ câu chuyện về 5 món đồ đó từ việc bạn đã có nó như thế nào?

Cảm xúc vui buồn ra sao và biết ơn nó vì nó đã giúp bạn nhiều như thế nào?

Lưu ý 2 điều quan trọng…

Thứ nhất: Quay video có mặt bạn.

Thứ hai: Nếu dưới 5 phút không đạt yêu cầu, làm lại.

Sau khi làm xong hãy gửi bài lên nhóm, để chúng tôi có thể chỉnh sửa và góp ý bài cho bạn tốt hơn.

Hashtag hôm nay là #11dovatkyniem

©2024 Allrights reserved by WONKA