SIÊU DIỄN ĐẠT 4.0

Bài 11 - GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ SIÊU TỐC

Đầu tiên, hãy xem video hướng dẫn chi tiết từng bước bên dưới

Hãy quay một Video (có mặt bạn hoặc không có mặt bạn đều được) để thực hành GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ

 VỚI NHỮNG THỨ SẴN CÓ TRONG PHÒNG NHÀ BẠN.

Lưu ý là video phải dài hơn 3 phút, dưới 3 phút vui lòng làm lại

Lưu ý: Bạn quay video tuy nhiên không cần quay mặt của mình (có cũng được).

Sau khi làm bài xong hãy gửi vào nhóm kín, Tag tên tôi và support của bạn nhé để chúng tôi cùng xem, nhận xét và góp ý nhé!

Nhớ ghi Hashtag: #11giaiphongngontu bạn nhé!

©2024 Allrights reserved by WONKA