SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ

Bài 19 - Luyện Diễn Đạt Dễ Hiểu (P.2)

Đầu tiên, hãy xem video bên dưới:

Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây...

Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa

Hashtag hôm nay là #19noidehieu

©2024 Allrights reserved by WONKA