SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ

Bài 21 - Trình Bày Thuyết Phục (P.1)

Đầu tiên, hãy xem video bên dưới:

Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây...

Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa

Hashtag hôm nay là #21trinhbaythuyetphuc

©2024 Allrights reserved by WONKA