SIÊU DIỄN ĐẠT 4.0

Bài 3: Luyện Liên Kết Ý (Dạng Viết)

Đầu tiên, hãy đọc tài liệu dưới đây để nắm kiến thức và được hướng dẫn làm bài tập

Và đây là bài tập của bạn, hãy liên kết những từ khóa dưới đây cho chúng có liên quan thông qua 1 câu chuyện sau đó gửi bài lên nhóm kín nhé. Và nếu trong quá trình làm bài, bạn cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với tôi (Phan Thanh Dũng) hoặc trợ giảng riêng của bạn.​

Bài Tập: Lẩu Thái – Chim Sẻ – Cá Hồi – Bánh Bao ...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

©2024 Allrights reserved by WONKA