SIÊU DIỄN ĐẠT 4.0

Bài 8: Tự Tin Diễn Đạt Chính Kiến

Đầu tiên, hãy đọc tài liệu dưới đây để nắm kiến thức và được hướng dẫn làm bài tập

Và đây là bài tập của bạn, hãy sưu tầm 3 câu nói hay từ một nhân vật nổi tiếng nào đó mà bạn tâm đắc rồi sau đó bạn hãy giải thích về tính đúng đắn của câu nói với giới hạn ít nhất là 100 từ. Sau khi bạn viết xong, bạn hãy gửi lên nhóm kín và tag tên tôi lẫn support của bạn vào nhé!

Câu 1 là..............................................................................................
Có ý nghĩa là.......................................................................................

Câu 2 là..............................................................................................
Có ý nghĩa là.......................................................................................

Câu 3 là..............................................................................................
Có ý nghĩa là.......................................................................................

©2024 Allrights reserved by WONKA