SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ

Bài Khởi Động - Điều Cần Biết

Đầu tiên, hãy xem video bên dưới:

Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây...

Để bạn nắm được nội dung video một cách rõ ràng nhất, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây và gửi lại cho Dũng và trợ giảng. Lưu ý không cần quay mặt cũng được. Những câu hỏi cần trả lời là:

#1: Siêu GPNT giúp bạn được gì?

#2: Siêu GPNT ngôn từ gồm mấy Module và ý nghĩa của mỗi Module?

#3: Tại sao bạn nghĩ bạn phù hợp với Siêu GPNT?

#4: Để về đích nhanh hơn, bạn cần lưu ý những điều gì?

#5: Nơi gửi bài tập ở đâu?

©2024 Allrights reserved by WONKA