SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ

Bài 12 - GPNT Với Sách Hay

Đầu tiên, hãy xem video bên dưới:

Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây...

Hãy tìm 2 cuốn sách mà bạn thích nhất, sau đó hãy quay video không dưới 5 phút và có mặt bạn để nói ra lịch sử
tại sao bạn lại có nó?

Và nó giúp bạn khai mở được những điều gì?
Và lưu ý 2 điều…

Thứ nhất, video có mặt bạn!

Thứ hai, bài tập nói ít nhất 5 phút.

Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa.

Hashtag hôm nay là #12sach

©2024 Allrights reserved by WONKA