SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ

BÀI 15 - MÔ HÌNH HÓA KIẾN THỨC

Đầu tiên, hãy xem video bên dưới:

Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây...

Sau khi đã xem xong bài giảng, hãy quay video trả lời các câu hỏi sau:

#1: Tại sao chúng ta phải mô hình hóa kiến thức?

#2: 6 bước mô hình hóa kiến thức là gì?

#3: Tìm kiến thức được mô hình hóa ở đâu?

#4: Làm thế nào để kết hợp mô hình hóa kiến thức với tiêu đề thu hút?

Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa.

Hashtag hôm nay là #15mohinhhoa

©2024 Allrights reserved by WONKA