SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ

Bài 17 - Tập Diễn Đạt (Phần 2)

Đầu tiên, hãy xem video bên dưới:

Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây...

Hãy tìm 5 câu nói hay nhất mà bạn tâm đắc. Sau đó hãy quay video (có mặt bạn) và diễn giải từng câu nói hay mà bạn tâm đắc theo cách hiểu, quan điểm của bạn.

Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa

Hashtag hôm nay là #17apdiendat

©2024 Allrights reserved by WONKA