SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ

Bài 24 - Bài Tập Về Đích

Đầu tiên, hãy xem video bên dưới:

Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây...

Hãy xây dựng lại cái “Be” đầy cảm hứng lần nữa!

Lần này, hãy xem cái cách mà bản thân bạn đã thực hiện video.

Và hãy so sánh thời điểm đầu tiên (ngày 1) bạn làm bài tập này so với ngày hôm nay.

24 bài tập đã trôi qua, chúc mừng bạn!

Đây là bài tập cuối cùng trong chương trình Siêu giải phóng ngôn từ!

Sau khi làm xong, hãy gửi bài lên nhóm kín và ghi hasgtag #24baitapvedich

Chân thành cảm ơn bạn đã đi đến bài học này! Bạn là người thắng cuộc!!! Chúc mừng bạn.

©2024 Allrights reserved by WONKA