Cảm Ơn Bạn Đã Lan Tỏa Sách Đến Người Cần 😉😉

Hôm Nay Bạn Bạn Đặt Gì Và Cho Ai Và Số Lượng Sách Muốn Đặt?

Vài Lưu Ý Dành Cho Đại Sứ WONKA

Tiền Hoa Hồng (30%) Sẽ Tính Cho Bạn Với Giá Sau Khi Đã Trừ Đi Mã Ưu Đãi.

Ví Dụ Khách Mua Sách Có Giá 370.000 Và Bạn Nhập Mã Ưu Đãi Giảm 10% Khi Đó Khách Sẽ Được Giảm 37.000.

Vậy Số Tiền Khách Trả Là 370.000 – 37.000 = 333.000

Bạn sẽ được tính hoa hồng 30% với số tiền là 333.000 chứ không phải 370.000!

Giảm càng nhiều, cả bạn và tôi đều được hưởng hoa hồng ít, chúng ta xứng đáng được nhiều tiền vì trao giá trị thật!

Hãy giảm ở mức phù hợp vì sách có giá trị và có nhiều giá trị đi kèm với sách (giá trị cao hơn giá cả, hãy yên tâm báo giá).

Dưới đây là các mã giảm mà bạn có thể nhập để giảm cho khách!

Giảm 10% trên tổng tiền hàng, mã: trian10

Giảm 15% trên tổng tiền hàng, mã: trian15

Giảm 20% trên tổng tiền hàng, mã: trian20

Giảm 25% trên tổng tiền hàng, mã: trian25 (chỉ nên sử dụng ưu đãi này khi tổng tiền hàng trên 1 triệu đồng).

Cảm ơn bạn đã hợp tác!

Trân Trọng!

Phan Thanh Dũng