Bạn đang dùng năng lượng bản thân cho điều gì?

Chắc hẳn đây là bài viết đầu tiên mình đăng lên Web này! Bạn đang dùng năng lượng bản thân cho điều gì? Đây là 1 chủ đề quan trọng, mà mình muốn viết bởi đây chính là mấu chốt của việc tạo nên được những thành tích/thành tựu/kết quả tốt đẹp cho bản thân. … Đọc tiếp