Bài Khởi Động – Những Gì Cần Biết

SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ Bài Khởi Động – Điều Cần Biết Đầu tiên, hãy xem video bên dưới: https://video.gumlet.io/64b81c3d964ce62040acfec7/65c0e484adcc063653aa5228/download.mp4 Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây… Để bạn nắm được nội dung video một cách rõ ràng nhất, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây và gửi lại cho … Đọc tiếp

Bài Tập 24 – Bài Tập Về Đích

SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ Bài 24 – Bài Tập Về Đích Đầu tiên, hãy xem video bên dưới: https://video.gumlet.io/64b81c3d964ce62040acfec7/65c0e484adcc063653aa5217/download.mp4 Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây… Hãy xây dựng lại cái “Be” đầy cảm hứng lần nữa! Lần này, hãy xem cái cách mà bản thân bạn đã thực hiện video. … Đọc tiếp

Bài 23 – Cấu Trúc Kể Chuyện Thu Hút

SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ Bài 23 – Cấu Trúc Kể Chuyện Thu Hút Đầu tiên, hãy xem video bên dưới: https://video.gumlet.io/64b81c3d964ce62040acfec7/65c0e451adcc063653aa4f28/download.mp4 Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây… Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa Hashtag hôm nay là #23kechuyenthuhut ©2024 Allrights reserved by WONKA

Bài Tập 22 – Trình Bày Thuyết Phục (Phần 2)

SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ Bài 22 – Trình Bày Thuyết Phục (P2) Đầu tiên, hãy xem video bên dưới: https://video.gumlet.io/64b81c3d964ce62040acfec7/65c0e4507b739aad12885197/download.mp4 Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây… Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa Hashtag hôm nay là #22trinhbaythuyetphuc ©2024 Allrights reserved by WONKA

Bài 21 – Trình Bày Thuyết Phục (Phần 1)

SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ Bài 21 – Trình Bày Thuyết Phục (P.1) Đầu tiên, hãy xem video bên dưới: https://video.gumlet.io/64b81c3d964ce62040acfec7/65c0e450adcc063653aa4f1d/download.mp4 Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây… Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa Hashtag hôm nay là #21trinhbaythuyetphuc ©2024 Allrights reserved by WONKA

Bài Tập 20 – Thiết Kế Bài Chia Sẻ Bỏ Túi

SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ Bài 20 – Thiết Kế Bài Chia Sẻ Bỏ Túi Đầu tiên, hãy xem video bên dưới: https://video.gumlet.io/64b81c3d964ce62040acfec7/65c0e4507b739aad12885188/download.mp4 Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây… Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa Hashtag hôm nay là #20chiasebotui ©2024 Allrights reserved by WONKA

Bài 19 – Luyện Diễn Đạt Dễ Hiểu (Phần 2)

SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ Bài 19 – Luyện Diễn Đạt Dễ Hiểu (P.2) Đầu tiên, hãy xem video bên dưới: https://video.gumlet.io/64b81c3d964ce62040acfec7/65c0e4507b739aad1288516f/download.mp4 Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây… Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa Hashtag hôm nay là #19noidehieu ©2024 Allrights reserved by WONKA

Bài 18 – Luyện Nói Năng Dễ Hiểu

SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ Bài 18 – Luyện Diễn Đạt Dễ Hiểu Đầu tiên, hãy xem video bên dưới: https://video.gumlet.io/64b81c3d964ce62040acfec7/65c0e44fadcc063653aa4f0a/download.mp4 Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây… Sau khi làm xong, hãy gửi bài để chúng tôi chỉnh sửa Hashtag hôm nay là #18noidehieu ©2024 Allrights reserved by WONKA

Bài Tập 17 – Tập Diễn Đạt (Phần 2)

SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ Bài 17 – Tập Diễn Đạt (Phần 2) Đầu tiên, hãy xem video bên dưới: https://video.gumlet.io/64b81c3d964ce62040acfec7/65c0e42b7b739aad12884ef7/download.mp4 Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây… Hãy tìm 5 câu nói hay nhất mà bạn tâm đắc. Sau đó hãy quay video (có mặt bạn) và diễn giải từng câu … Đọc tiếp

Bài 16 – Tập Diễn Đạt (Phần 1)

SIÊU GIẢI PHÓNG NGÔN TỪ BÀI 16 – TẬP DIỄN ĐẠT (P.1) Đầu tiên, hãy xem video bên dưới: https://video.gumlet.io/64b81c3d964ce62040acfec7/65c0e42b7b739aad12884eee/download.mp4 Sau khi xem xong, hãy làm bài tập sau đây… Dưới đây là 4 câu nói mà các vĩ nhân/người nổi tiếng để lại cho đời. Bạn hãy quay video (có mặt bạn) để diễn … Đọc tiếp